CENTEM

Centrum nových technologií a materiálu (CENTEM) je projekt strukturálních fondu Operacního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI,http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra. Rešitelem projektu s registracním císlem CZ.1.05/2.1.00/03.0088 je vysokoškolský ústav Nové technologie – Výzkumné centrum v západoceském regionu Západoceské univerzity v Plzni.

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní prístrojovou technikou pro potreby prumyslových a výzkumných subjektu v regionu i mimo nej za úcelem rozvoje nových technologií. Jedná se predevším o rozvoj materiálového výzkumu a transfer technologií prumyslovým a výzkumným subjektum zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Dotace v celkové výši 324 miliónu Kc (z toho 85% z ERDF a 15 % ze státního rozpoctu) je urcena na realizaci projektu „CENTEM – Centrum nových technologií a materiálu“ v rámci Prioritní osy 2 Operacního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Realizacní cást projektu trvá od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014 a poté zacíná provozní cást centra s výhledem až do roku 2019. Výzkumné centrum je spolufinancováno dalšími 118 milionu Kc z vlastních zdroju NTC a celkové náklady projektu tak ciní 442 milionu Kc. 254 milionu Kc smeruje do investicního vybavení moderní prístrojovou technikou a projekt tak významne prispeje k rozvoji Výzkumného centra Nové technologie Západoceské univerzity v Plzni v oblasti vývoje nových technologií a materiálu.

Projekt je složen z peti výzkumných programu zamerených na výzkum a modifikace morfologie a povrchové textury materiálu, pokrocilé technologie na bázi polymerních materiálu, laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálu, výzkum a vývoj polymerních kompozitu a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku, jejichž klícovými pracovníky jsou prední odborníci na danou tématiku v CR a casto i ve svete.

Nové výzkumné centrum, které bude i významným zdrojem inovacního potenciálu, musí vychovat dostatek kvalitních výzkumných pracovníku a významne se podílet na rozvoji vzdelanosti v regionu i v celé CR.