o výzkumném programu C3


Vedoucí výzkumu: doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Bude to pravdepodobne práve laser, který v budoucnu plne nahradí náradí, jež je bežným vybavením malých i velkých dílen (pily, svárecky, soustruhy, brusky, letovacky ad.). Pred konvencne používanými zpusoby obrábení materiálu má totiž laser nekolik zásadních technických výhod, a jestliže pujde jeho vývoj a užívání kupredu alespon tak rychle jako doposavad, pribude i výhoda ekonomická.

V centru laserových a automatizacních technologií (CELAT) pracujeme v rámci programu CENTEM 3 s již známými laserovými paprsky od vetšiny významných výrobcu, a zabýváme se tak aplikovaným výzkumem. Hledáme jejich nejoptimálnejší využití pro konkrétní technická rešení, která si u nás objednávají výrobní firmy. Dokážeme doporucit jaký typ laseru a jakým zpusobem k dané výrobe využít. Zároven jsme schopni také celé zarízení i navrhnout a s našimi subdodavateli i vyrobit a instalovat, a to i vcetne manipulátoru, odsávání, mericích komponent a podobných doplnku. Práve díky temto dodávkám komplexního rešení jsme ceskou „laserovou“ jednickou v dodávkách pro prumyslovou výrobu. Máme za sebou již radu úspešných projektu. Jedním z nich je napríklad zarízení na popis pivních sudu, kde spolecnost Plzenský Prazdroj potrebovala zajistit jednoznacnou identifikaci pivních sudu v celém distribucním retezci. Jako optimální rešení ze ctyr námi predložených rešení bylo zvoleno použití speciálních samolepicích etiket s laserovaným potiskem. Použitý materiál etiket má vysokou odolnost vuci mechanickému oderu, teplotám i chemikáliím. Krome kódu Datamatrix obsahuje samolepící etiketa i sériové císlo sudu v citelné podobe. Kód i císlo jsou laserovým znacícím systémem zaznamenány prímo do materiálu etikety. Toto propracované high-tech rešení je v oblasti pivovarnictví ojedinelé. V dalším kroku budou samolepící etikety nahrazeny prímým znacením, které se vypálí prímo do povrchu sudu za pomoci laserové technologie.

Další námi vyvinuté zarízení se týká obrábení solárních clánku. Laserové procesy se pri výrobe solárních clánku podílejí jak na zvýšení úcinnosti, tak na zrychlení technologických operací. Obojí má za následek snížení ceny vyrobené zelené energie ze slunce a zvýšení konkurenceschopnosti výrobku firmy. V prumyslu se využívá pet základních typu laseru. Pro každou aplikaci a materiál vybereme optimální laser a hledáme nejvhodnejší technologické parametry pro jeho použití, aby se využilo predností, které lasery nabízejí, nebot nekteré lasery se víc hodí na kovy, jiné na plasty, na rezání ci na povlakování. Využití je celá rada, podobne jako predností.

Predností laseru oproti konvencnímu obrábení je napríklad v presnosti a bezkontaktnosti. Urcité paprsky je možné zamerit s presností desítek mikrometru. Tím, že navíc laser není v kontaktu s obrábeným dílem, odpadá problém s opotrebením obrábecího nástroje oproti konvencním technologiím. Elektrickým príkonem lze rídit intenzitu laserového paprsku. Ten muže materiál ohrívat, tavit nebo odparovat dle dané technologie. Napríklad intenzivní ohrev se používá ke zvyšování mechanických vlastností a životnosti lopatek parních turbín. Nábežné hrany lopatek se v agresivní prostredí opotrebovávají, címž klesá výkon turbíny. Aby k tomu nedocházelo, nábežné hrany mohou být tepelne zpracovány práve laserem. Jedná se o technologii laserového kalení, pri které se zpracovaná místa stávají tvrdšími a tím odolnejšími. Druhou možností je na hrany nanést odolnou vrstvu. I toto navarování lze provádet laserem.

Mužeme nabídnout dokonalá rešení nejen díky teoretickým znalostem našich vedeckých pracovníku, ale i díky jejich praktickým zkušenostem. Mnohé lasery totiž máme prímo v našich vlastních laboratorích, s dalšími se seznamujeme prímo u výrobcu nebo u klientu.